BÀI NÓNG

“Bài tập chọn lọc về danh pháp và lập thể của hiđrocacbon vòng no” là một bộ phận bổ sung vào giáo trình để dạy...

Bài tập hóa học hình ảnh được Trần Đình Thiêm tổng hợp và thiết kế giúp các bạn học sinh luyện dạng bài tập...

HÓA HỌC CƠ BẢN

Nhiễu xạ electron vùng chọn lọc (Selected area electron diffraction - SAED hoặc SAD) là...

Lí thuyết nhóm về đối xứng phân tử giữ một vị trí quan trọng đặc...
video

Máy quang phổ dùng để đo độ hấp thụ quang hoặc độ truyền qua của...

HÓA HỌC PHỔ THÔNG

Phản ứng khí SO2 với dung dịch nước Br2 là một phản ứng quen thuộc...

Bài tập hóa học hình ảnh được Trần Đình Thiêm tổng hợp và thiết kế...

Để sở hữu một cuốn sách hay phù hợp với khả năng, năng lực cũng...
[td_block_social_counter facebook=”dayhoahoc” twitter=”anhquanghb” open_in_new_window=”y”]

HÓA HỌC NANO

The discovery of polymers with variable conductivity brought forth a paradigmatic change in chemistry and in other branches of science and technology. Electrochemistry has...

The book presents studies on controlled size and shape of nanostructured materials with an extensive collection of the most updated studies that encourage the use...

Graphene pha tạp Nitrogen (N-G) là một loại composite tương đối mới nhưng nó đã được áp dụng trong nhiều ứng dụng thú vị....

Khái niệm pha tạp đã được đưa ra trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn, theo thời gian, nó cũng thích hợp với các...

Kể từ khi carbon nanotubes (CNTs) được phát hiện bởi Radushkevich và Lukyanovich năm 1952 , vật liệu này đã được giới khoa học đánh giá cao...

HÓA HỌC ỨNG DỤNG

Than hoạt tính có thành phần chủ yếu là nguyên tố carbon ở dạng vô định hình, một phần nhỏ ở dạng tinh thể graphit....

Focusing on today's major fuel resources - ethanol, biodiesel, wood, natural gas, petroleum products and coal - this book discusses the formation, composition and...

The world is facing a drinking water crisis. Besides continuous population growth, uneven distribution of water resources and periodic droughts have forced scientists to...