Từ điển về biến đổi khí hậu

0
16775

Adaptation: Hành động thích ứng để giúp đối phó với những ảnh hưởng của biến
đổi khí hậu – ví dụ xây dựng các rào cản để bảo vệ chống lại mực nước biển dâng
cao, hoặc chuyển đổi cây trồng có khả năng sống sót của nhiệt độ cao và hạn hán.

Adaptation fund: Quỹ thích ứng cho các dự án và chương trình giúp đỡ các nước
đang phát triển đối phó với những ảnh hưởng bất lợi của biến đổi khí hậu. Nó được
tài trợ bởi một phần tiền thu được từ chương trình giảm phát thải chẳng hạn như Cơ
chế phát triển sạch.

Annex I countries: Quốc gia Phụ lục I Danh mục các nước công nghiệp (và các
nước trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường) có nghĩa vụ giảm phát
thải khí gây hiệu ứng nhà kính theo Nghị định thư Kyoto. Lượng khí thải của họ kết
hợp, trung bình trong giai đoạn 2008-2012, 5,2% dưới mức năm 1990.

Annex II: Phụ lục II Các quốc gia có nghĩa vụ đặc biệt theo Nghị định thư Kyoto
để cung cấp các nguồn lực tài chính và chuyển giao công nghệ cho các nước đang
phát triển.Nhóm này là một phần của các nước Phụ lục I, trừ những người đó, vào
năm 1992, trong quá trình chuyển đổi từ kế hoạch tập trung sang nền kinh tế thị
trường tự do.

Anthropogenic climate change: Biến đổi khí hậu do con người gây Biến đổi khí
hậu gây ra bởi hoạt động của con người – trái ngược với quá trình tự nhiên.

Aosis: Liên minh các quốc đảo nhỏ bao gồm 42 hòn đảo và quốc gia ven biển chủ
yếu ở Thái Bình Dương và Caribbean. Các thành viên của Aosis là một số trong
những quốc gia có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi sự nóng lên toàn cầu. Sự
tồn tại rất thấp của các hải đảo, như Maldives và một số của Bahamas, bị đe dọa bởi
các mực nuớc biển dâng.

AR4: Báo cáo đánh giá lần thứ tư của Uỷ ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu
(IPCC) xuất bản năm 2007. Báo cáo đánh giá và tổng kết tình hình biến đổi khí hậu
trên toàn thế giới, kết luận có ít nhất 90% khả năng là sự gia tăng nhiệt độ trung bình
toàn cầu kể từ giữa thế kỷ 20 là chủ yếu là do hoạt động của con người.

Atmospheric aerosols: Huyền phù khí quyển các hạt lơ lửng trong tầng khí quyển
thấp phản chiếu ánh sáng mặt trời vào không gian, làm mát hành tinh và làm tấm
mạng che sự nóng lên toàn cầu. Chúng đóng một vai trò quan trọng trong sự hình
thành của mây, mưa, sương mù và suy giảm tầng ôzôn trong khí quyển.

Bali action plan: Kế hoạch hành động Bali Một kế hoạch đưa ra tại Hội nghị LHQ
về Thay đổi khí hậu tại Bali, tháng 12 năm 2007, tạo thành một phần của lộ trình
Bali. Kế hoạch hành động thành lập một nhóm làm việc để xác định một mục tiêu dài
hạn toàn cầu cho giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính, và một tầm nhìn chung
cho hành động hợp tác dài hạn trong các lĩnh vực tài chính, giảm thiểu, thích ứng và
công nghệ.

Bali roadmap: Lộ trình Bali Một kế hoạch được lập tại Hội nghị LHQ về Thay đổi
khí hậu tại Bali, tháng 12 năm 2007, để mở đường cho một thỏa thuận tại
Copenhagen vào năm 2009 về các nỗ lực hơn nữa để giảm phát thải khí gây hiệu ứng
nhà kính sau khi hết thời hạn của Nghị định thư Kyoto. Lộ trình đã đưa ra thời hạn để
hai nhóm gặp làm việc về kế hoạch hành động Bali, và giảm phát thải khác thảo luận
về đề xuất bởi các nước trong Phụ lục I sau năm 2012.

Baseline for cuts: Đường cơ sở cắt giảm Năm dùng làm mốc để các quốc gia đo
lường mục tiêu của họ giảm phát thải. Nghị định thư Kyoto sử dụng năm cơ bản là
1990. Một số nước thích sử dụng các năm sau đó. Ví dụ, luật về Biến đổi khí hậu tại
Hoa Kỳ sử dụng một đường cơ sở là năm 2005.

Biofuel: Nhiên liệu sinh học Một nhiên liệu có nguồn gốc từ các nguồn tái tạo, sinh
học, bao gồm các loại cây trồng như ngô và mía đường, và một số hình thức chất thải.

Black carbon: Cacbon đen Bồ hóng do quá trình đốt cháy không đầy đủ các loại
nhiên liệu hóa thạch, nhiên liệu sinh học, và sinh khối (gỗ, phân động vật, vv). Đó là
loại huyền phù không khí có tiềm năng làm khí hậu nóng lên mạnh nhất. Không
giống như các khí nhà kính, cái bẫy bức xạ hồng ngoại đã có trong bầu khí quyển của
Trái đất, các hạt bồ hóng này hấp thụ tất cả các bước sóng của ánh sáng mặt trời và
sau đó lại phát ra năng lượng bức xạ hồng ngoại.

Boxer-Kerry bill: Đạo luật năng lượng Mỹ đang được trình lên Thượng viện Hoa
Kỳ, còn được gọi là dự luật Waxman-Markey từ 2007-2009 khi nó đi qua Hạ
viện. Dự luật này nhằm mục đích giảm phát thải khoảng 20% từ một đường cơ sở
2005 đến năm 2020. Dự luật sẽ tạo ra một thị trường carbon toàn, trong thời gian liên
kết với các thị trường carbon khác, như Chương trình Thương mại phát thải của
EU. Dự luật này không được mong đợi để có được Thượng viện phê duyệt đến năm
2010.

Business as usual: Kinh doanh như bình thường là kịch bản được sử dụng cho dự
đoán về lượng khí thải trong tương lai, giả định không có hành động giảm bớt tiêu
thụ, hoặc không có hành động mới được thực hiện để giảm thiểu ô nhiễm. Một số
quốc gia cam kết không giảm lượng khí thải của họ, nhưng có làm giảm so với kịch
bản kinh doanh thông thường. Lượng khí thải của họ, do đó, sẽ tăng nhưng ít hơn
mức phải có.

Cap and trade: Bao chụp và trao đổi Một kế hoạch kinh doanh khí thải, theo đó
các doanh nghiệp hoặc các quốc gia có thể mua hoặc bán trợ cấp cho phát thải khí
gây hiệu ứng nhà kính thông qua trao đổi. Khối lượng trợ cấp được áp đặt bởi các cơ
quan có thẩm quyền.

Carbon capture and storage, CCS: Thu hồi và lưu trữ Cacbon Việc thu gom và
vận chuyển khí CO2 tập trung từ các nguồn phát thải lớn, chẳng hạn như nhà máy
điện. Các khí này sau đó được bơm tiêm vào các tầng chứa sâu dưới lòng đất để lưu
trữ.

Carbon dioxide: Thán khí là một chất khí trong bầu khí quyển của Tráic đất. Nó xuất hiện tự
nhiên hay là một sản phẩm của các hoạt động của con người như đốt nhiên liệu hóa
thạch.

Carbon dioxide equivalent: Đương lượng thán khí CO2e Sáu loại khí gây hiệu
ứng nhà kính do Nghị định thư Kyoto qui định có tiềm năng nóncg lên toàn cầu khác
nhau. Để tiện trao đổi người ta qui hiệu ứng làm ấm của các loại khí này về khí chuẩn
là CO2 và gọi đó là đương lượng khí CO2 hay CO2e.

Carbon footprint: Dấu ấn cacbon Là lượng carbon thải ra bởi một cá nhân hoặc tổ
chức trong một thời gian nhất định, hoặc số lượng carbon thải ra trong quá trình sản
xuất của một sản phẩm.

Carbon intensity: Cường độ cacbon Một đơn vị đo Số lượng carbon thải ra của
một quốc gia trên một đơn vị Tổng sản phẩm quốc nội.

Carbon leakage: Cacbon rò rỉ Một thuật ngữ được sử dụng để đề cập đến vấn đề
trong đó ngành công nghiệp ô nhiễm được tái định vị ở những nước mà chế độ kiểm
soát ô nhiễm yếu ớt, hoặc hoàn toàn không tồn tại.

Carbon neutral: Carbon trung tính Một quá trình hoạt động không phát sinh thêm
khí CO2. Ví dụ như nhiên liệu sinh học: Cây ngô trong quá trình phát triển sẽ hút
CO2 ra khỏi bầu khí quyển, nhưng khi biến nó thành nhiên liệu rồi đốt nó lại thải ra
một lượng khí CO2 tương đương. Quá trình tương tự sẽ được gọi là carbon trung tính
nếu lượng CO2 thu vào bằng với lượng CO2 phát thải ra khí quyển. Một công ty hay
quốc gia cũng có thể đạt được tính trung tính cacbon bằng phương cách nói trên.

Carbon offsetting: Carbon bù đắp Một cách bồi thường cho lượng khí thải CO2
bằng cách tham gia, hoặc tài trợ cho các nỗ lực để lấy CO2 ra khỏi bầu khí quyển. Bù
đắp thường liên quan đến hoạt động phát thải khác (và/hoặc) ở một nơi khác, để tiết
kiệm lượng khí thải tương đương với những hoạt động sản xuất của bạn.

Carbon sequestration: Quá trình cô lập khí CO2 Điều này có thể xảy ra tự nhiên,
như trồng cây, cây trồng biến CO2 thành năng lượng sinh khối (gỗ, lá, ..). Nó cũng có
thể tham khảo để nắm bắt và lưu trữ khí CO2 được sản xuất bởi ngành công
nghiệp. Xem Carbon nắm bắt và lưu trữ.

Carbon sink: Hạ thấp Cacbon Bất kỳ quá trình, hoạt động hoặc cơ chế loại bỏ
carbon từ bầu khí quyển. Bồn hấp thụ cácbon lớn nhất thế giới đại dương và rừng,
hấp thụ một lượng lớn khí carbon từ bầu khí quyển của Trái đất.

Certified Emission Reduction, CER: Chứng nhận giảm phát thải Kinh doanh
tín dụng khí gây hiệu ứng nhà kính, theo chương trình Cơ chế phát triển sạch của
Liên Hợp Quốc. CER có thể kiếm được bằng cách tham gia vào các chương trình
giảm phát thải – cài đặt công nghệ xanh, trồng rừng ở các nước đang phát triển. Mỗi
CER là tương đương với một tấn CO2.

ChloroFluoroCarbons, CFCs: Khí dùng cho công nghệ đông lạnh – Một họ của
các chất khí đã góp phần làm suy giảm tầng ôzôn trong tầng bình lưu, nhưng đó cũng
là khí nhà kính mạnh. Phát thải CFCs trên toàn thế giới đang bị loại bỏ do một thỏa
thuận kiểm soát quốc tế, Nghị định thư Montreal năm 1989.

Clean coal technology: Công nghệ than sạch Công nghệ cho phép than được đốt
cháy mà không có CO2 phát ra. Một số hệ thống hiện đang được phát triển để loại bỏ
CO2 trước khi đốt cháy, hay loại bỏ nó sau đó. Công nghệ than sạch không được phổ
biến rộng rãi ít nhất một thập kỷ.

Clean Development Mechanism, CDM: Cơ chế phát triển sạch Một chương
trình cho phép các nước phát triển hoặc các công ty lấy tín dụng phát thải bằng cách
đầu tư trong các dự án giảm phát thải khí nhà kính, hay loại bỏ ở các nước đang phát
triển. Các khoản tín dụng đó được sử dụng để trừ vào tổng lượng khí thải nhằm đạt
mục tiêu phát thải mà một quốc gia hoặc một công ty bắt buộc tuân thủ.

Climate: Khí hậu là biểu hiện của trang thái trung bình của các yếu tố thời tiết như
nhiệt độ, mây, mưa, gió, ẩm độ.. trong thời gian đủ dài (thường là 30 năm).

Climate change: Biến đổi khí hậu Một thuật ngữ nói lên sự thay đổi khí hậu toàn
cầu do hoạt động không bền vững của loài người, được đo bằng thước đo như nhiệt
độ trung bình và lượng mưa, hoặc thay đổi tần số của các điều kiện thời tiết khắc
nghiệt. Sự thay đổi này có thể là do cả hai quá trình phá rừng và hoạt động phát thải
khí nhà kính của con người. Sự nóng lên toàn cầu là một trong những khía cạnh của
biến đổi khí hậu.

Commitment period: Thời gian cam kết Khung thời gian nhất định để các bên
tham gia Nghị định thư Kyoto đáp ứng các cam kết cắt giảm phát thải của họ. Giai
đoạn cam kết đầu tiên của nghị định Kyoto từ 2008 đến 2012, trong đó các nước công
nghiệp được yêu cầu chung để giảm lượng khí thải đến một mức độ 5% dưới mức
năm 1990. Một số quốc gia muốn hội nghị Copenhagen kéo dài tuổi thọ có hiệu lực
của Nghị định thư Kyoto bằng cách đồng ý một cách rõ ràng trên một giai đoạn cam
kết thứ hai.

COP15: Tiêu đề chính thức của hội nghị Copenhagen hay còn gọi là Hội nghị lần
thứ 15 các Bên tham gia Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu
(UNFCCC) diễn ra 7-18 tháng 12 năm 2009.

Country in transition: Quốc gia trong quá trình chuyển đổi Nói chung, là bất kỳ
nhà nước khối Xô Viết cũ. Tại thời điểm Nghị định thư Kyoto đã được thông qua vào
năm 1997, những quốc gia này trên con đường từ một nền kinh tế kế hoạch sang nền
kinh tế thị trường. Nhiều quốc gia trong số đó bây giờ được phân loại như các nền
kinh tế thị trường. Các quốc gia trong quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế thị
trường được nhóm lại với các nước công nghiệp hóa trong Phụ lục I của Nghị định
thư Kyoto, để họ có cam kết cắt giảm phát thải để đáp ứng trong giai đoạn 2008-
2012. Trong một số trường hợp nền công nghiệp của họ bị sụp đổ đến mức độ rất
thấp như trong đầu những năm 1990, sẽ không có khó khăn trong việc đáp ứng các
cam kết này.

Dangerous climate change: Biến đổi khí hậu nguy hiểm. Một thuật ngữ đề cập
đến những biến đổi khí hậu nghiêm trọng sẽ có tác động tiêu cực về xã hội, nền kinh
tế, và môi trường như một toàn thể. Cụm từ được giới thiệu bởi Công ước năm 1992
khung của LHQ về biến đổi khí hậu, nhằm mục đích để ngăn chặn sự can thiệp “nguy
hiểm” của con người đối với hệ thống khí hậu.

Deforestation: Nạn phá rừng loại bỏ vĩnh viễn rừng hiện có, có thể dẫn đến mức
độ tăng đáng kể lượng khí thải CO2.

Emission Trading Scheme, ETS: Chương trình Thương mại phát thải Đề án
được thiết lập để cho phép việc mua bán giấy phép phát thải giữa các doanh nghiệp
và/hoặc các quốc gia như là một phần của phương pháp tiếp cận Bao chụp và trao
đổi để hạn chế phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Ví dụ tốt nhất phát triển kế hoạch
kinh doanh của EU, đưa ra vào năm 2005.

EU Burden-sharing agreement: Thỏa thuận chia sẻ gánh nặng EU Một thỏa
thuận chính trị đã đạt được để giúp EU đạt được mục tiêu giảm phát thải theo Nghị
định thư Kyoto (giảm 8% trong giai đoạn 2008-2012, trung bình, so với mức năm
1990). Thỏa thuận năm 1998 chia gánh nặng không đồng đều giữa các quốc gia thành
viên, có tính đến điều kiện tài khoản quốc gia, bao gồm phát thải khí gây hiệu ứng
nhà kính vào thời điểm đó, cơ hội để giảm, và mức độ phát triển kinh tế của các
nước.

Feedback loop: Vòng phản hồi ảnh hưởng Trong một vòng phản hồi, tăng nhiệt
độ trên trái đất làm thay đổi môi trường theo những cách có ảnh hưởng đến tốc độ
của sự nóng lên. Các vòng phản hồi có thể được thuận chiều (tăng tốc độ của sự nóng
lên), hoặc ngược chiều (làm giảm). Sự tan chảy của băng Bắc Cực là một ví dụ của
một quá trình phản hồi thuận chiều. Khi băng trên bề mặt của Bắc Băng Dương tan
chảy đi, thì sẽ có một diện tích băng (màu trắng) nhỏ hơn để phản ánh sức nóng của
ánh sáng mặt trời vào không gian, và như thế mặt nước mở rộng ra để hấp thụ thêm
năng lượng mặt trời. Có ít băng tuyết hơn, càng có nhiều nước nóng lên, làm cho
băng còn lại tan chảy nhanh hơn.

Flexible mechanism: Cơ chế linh hoạt Công cụ giúp các nước và các công ty đáp
ứng mục tiêu giảm phát thải bằng cách trả tiền cho những người khác để làm giảm
lượng khí thải cho họ. Cơ chế sử dụng rộng rãi nhất là kinh doanh khí thải, mà các
công ty hoặc các quốc gia mua và bán giấy phép gây ô nhiễm. Nghị định thư Kyoto
thiết lập hai cơ chế linh hoạt cho phép các nước giàu tài trợ cho các dự án giảm phát
thải ở các nước đang phát triển – Hợp tác thực hiện (JI) và Cơ chế Phát triển sạch
(CDM).

Fossil fuels: Nhiên liệu hóa thạch Tài nguyên thiên nhiên, như dầu, than và khí tự
nhiên, có chứa hydrocarbon. Những nhiên liệu được hình thành trong trái đất qua
hàng triệu năm chúng pát thải CO2 khi bị đốt.

G77: Khối đàm phán chính của các nước đang phát triển Khối này liên minh
với Trung Quốc (G77 + Trung Quốc). G77 bao gồm 130 quốc gia, bao gồm cả Ấn Độ
và Brazil, hầu hết các nước châu Phi, nhóm các quốc đảo nhỏ (Aosis), các quốc gia
vùng Vịnh và nhiều người khác, từ Afghanistan tới Zimbabwe.

Geological sequestration: Hấp thụ địa chất Là sự bơm tiêm CO2 vào các tầng địa
chất hình thành dưới lòng đất. Khi CO2 được bơm vào các vĩa dầu gần hết nó có thể
giúp phục hồi dầu.

Global average temperature: Nhiệt độ trung bình toàn cầu Nhiệt độ bề mặt trung
bình của trái đất được đo đạc từ ba nguồn chính: từ vệ tinh, từ một mạng lưới hơn
3.000 trạm quan sát bề mặt nhiệt độ và từ việc đo nhiệt độ nước biển bề mặt chủ yếu
từ các hạm đội tàu buôn, tàu hải quân và dữ liệu phao.

Global energy budget: Ngân sách năng lượng toàn cầu Là sự cân bằng giữa năng
lượng đến và đi của trái đất. Hệ thống khí hậu toàn cầu hiện nay phải điều chỉnh để
tăng mức độ khí gây hiệu ứng nhà kính, và trong thời hạn rất dài, trái đất phải được
loại bỏ năng lượng ở mức tương đương mà ở đó nó nhận được năng lượng từ ánh
nắng mặt trời.

Global dimming: hiêTrái đất mờ Một quan sát về truyền ánh sáng mặt trời ở bề
mặt của Trái đất trên diện rộng, cho thấy có sự khác biệt đáng kể giữa các
vùng. Nguyên nhân rất có thể do sự mờ đi toàn cầu, là do sự tương tác giữa ánh sáng
mặt trời và các hạt son khí do hoạt động của con người. Trong một số khu vực, chẳng
hạn như châu Âu, hiện tượng trái đất mờ không còn xảy ra, nhờ các đạo luật làm sạch
không khí.

Global Warming Potential, GWP: Tiềm năng gây ấm toàn cầu Sự đo lường khả
năng của một khí gây hiệu ứng nhà kính hấp thụ nhiệt và làm ấm không khí trong
một thời gian nhất định. GWP được qui về khí chuẩn là CO2, trong đó CO2 có GWP
là 1,0. Vì vậy, ví dụ, mê-tan có GWP là 25/100 năm.

Greenhouse gases, GHGs: Khí nhà kính Là các loại khí có tự nhiên hay do công
nghiệp sản xuất, chúng giữ nhiệt từ trái đất và làm ấm bề mặt. Nghị định thư Kyoto
hạn chế phát thải sáu loại khí gây hiệu ứng nhà kính bao gồm khí tự nhiên (CO2,
N2O, CH4) và công nghiệp (PFC2, CFC, SF6)

Greenhouse effect: Hiệu ứng nhà kính Các loại khí trong bầu khí quyển có tác
dụng cách nhiệt nhất định, cho phép giữ sức nóng của bức xạ mặt trời để làm ấm trái
đất và sau đó ngăn chặn một số nhiệt thoát ra ngoài.

Hockey stick: Gậy Khúc côn cầu Tên gọi cho một đồ thị được công bố trong 1998
về biểu đồ nhiệt độ trung bình ở Bắc bán cầu trong vòng 1.000 năm qua. Đường biểu
diễn còn bằng phẳng cho đến 100 năm gần đây, nó uốn cong mạnh trở lên. Đồ thị đã
được trích dẫn như một bằng chứng để hỗ trợ ý tưởng rằng sự nóng lên toàn cầu là
một hiện tượng do con người tạo ra, nhưng một số nhà khoa học đã chống lại các dữ
liệu và phương pháp được sử dụng để ước tính nhiệt độ quá khứ.

IPCC: Uỷ ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu Là một cơ quan khoa học được
thành lập bởi Chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc và Tổ chức Khí tượng Thế
giới. Nó xem xét và đánh giá công việc khoa học, kỹ thuật và kinh tế xã hội gần đây
nhất liên quan đến biến đổi khí hậu, nhưng không thực hiện nghiên cứu riêng của
mình. IPCC đã được vinh danh với giải Nobel Hòa bình năm 2007.

Joint implementation, JI: Thực hiện chung Một thỏa thuận giữa hai bên, theo đó
một bên đang chật vật để đáp ứng giảm phát thải của mình theo Nghị định thư Kyoto
được hưởng các đơn vị giảm phát thải từ dự án loại bỏ phát thải của bên kia. JI là một
phưuơng cách linh hoạt và tiết kiệm chi phí-hiệu quả thực hiện hiệp định Kyoto trong
khi vẫn khuyến khích đầu tư nước ngoài và chuyển giao công nghệ.

Kyoto Protocol: Nghị định thư Kyoto. Một giao thức thuộc Công ước khung của
LHQ về biến đổi khí hậu, để thiết lập các cam kết ràng buộc mang tính pháp lý về
phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Các nước công nghiệp hóa đã nhất trí kết hợp để
giảm lượng khí thải của họ 5.2% dưới mức năm 1990 trong thời gian năm năm 2008-
2012. Đó là sự đồng ý của các chính phủ tại một hội nghị của Liên Hợp Quốc năm
1997 tại Kyoto, Nhật Bản, nhưng không có hiệu lực pháp lý cho đến năm 2005.

LDCs: Các nước kém phát triển Các nước kém phát triển là các nước nghèo nhất
và yếu nhất trên thế giới. Danh sách hiện tại của các nước kém phát triển bao gồm 49
quốc gia – 33 ở châu Phi, 15 ở châu Á và Thái Bình Dương, và một ở Mỹ Latinh.

LULUCF: Hoạt động bù đắp. Từ này đề cập đến việc sử dụng đất, hay chuyển đổi
mục đích sử dụng đất và lâm nghiệp.Các hoạt động trong LULUCF cung cấp một
phương pháp bù đắp lượng khí thải, hoặc bằng cách tăng cường việc loại bỏ các khí
gây hiệu ứng nhà kính từ khí quyển (tức là bằng cách trồng cây, quản lý rừng), hoặc
bằng cách giảm lượng khí thải (tức là bằng cách kiềm chế nạn phá rừng và đốt gỗ).

Major Economies Forum on Energy and Climate: Diễn đàn các nền kinh tế lớn
về năng lượng và khí hậu Một diễn đàn được thành lập trong năm 2009 của Tổng
thống Mỹ Barack Obama để thảo luận về các yếu tố của thỏa thuận đó sẽ được đàm
phán tại Copenhagen. Các thành viên của diễn đàn gồm có: Australia, Brazil, Canada,
Trung Quốc, Liên minh châu Âu, Pháp, Đức, Ấn Độ, Indonesia, Italy, Nhật Bản,
Mexico, Nga, Nam Phi, Hàn Quốc, Anh và Mỹ – chiếm 80% khí gây hiệu ứng nhà
kính khí thải. Diễn đàn là một sửa đổi của Hội nghị các nền kinh tế lớn bắt đầu bởi
cựu Tổng thống George Bush, được một số quốc gia xem như một nỗ lực để phá hoại
các cuộc đàm phán của Liên Hợp Quốc.

Methane: Khí biogas Là loại khí quan trọng đứng thứ hai trong việc tạo ra hiệu
ứng nhà kính. Nguồn bao gồm cả thế giới tự nhiên (đất ngập nước, mối, cháy rừng)
và hoạt động của con người (nông nghiệp, bãi chứa chất thải, rò rỉ từ khai thác than).

Mitigation: Hành động giảm nhẹ hành động nhằm làm giảm biến đổi khí hậu nhân
tạo. Điều này bao gồm hành động để giảm phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính hoặc
hấp thụ khí nhà kính trong khí quyển.

Nairobi work programme: Chương trình làm việc Nairobi Là chương trình đánh
giá tính dễ bị tổn thương, tác động và thích ứng với biến đổi khí hậu, là một chương
trình năm năm (2005-2010) theo khung của LHQ về biến đổi khí hậu. Mục tiêu của
nó là để hỗ trợ tất cả các bên, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, nâng cao hiểu
biết của họ và đánh giá tính dễ bị tổn thương, tác động và thích ứng với biến đổi khí
hậu và đưa ra quyết định thông báo về hành động thích ứng thực tế, trên cơ sở khoa
học, kỹ thuật và kinh tế – xã hội.

Natural greenhouse effect: Hiệu ứng nhà kính tự nhiên Là số lượng có tự nhiên
của các chất khí gây hiệu ứng nhà kính trong bầu khí quyển của chúng ta, chúng giữ
nhiệt độ của Trái đất khoảng 30°C ấm hơn so với nếu không có. Hơi nước là thành
phần quan trọng nhất của hiệu ứng nhà kính tự nhiên.

Non-annex I countries: Những quốc gia không có trong Phụ lục I nhóm các
nước đang phát triển đã ký kết và phê chuẩn Nghị định thư Kyoto. Họ không có mục
tiêu giảm phát thải ràng buộc.

Ocean acidification: Sự axit hóa Đại Dương Đại dương hấp thụ khoảng một phần
tư khí CO2 do con người tạo ra từ khí quyển, giúp giảm thiểu hiệu ứng biến đổi khí
hậu bất lợi. Tuy nhiên, khi CO2 hoà tan trong nước biển, axit cacbonic được hình
thành. Lượng khí thải carbon trong thời đại công nghiệp đã giảm độ pH của nước
biển 0,1. Đại Dương bị axit hóa có thể làm giảm khả năng của các sinh vật biển để
tạo vỏ và cấu trúc xương làm chết các rạn san hô, với các hiệu ứng nghiêm trọng đối
với những người phải dựa vào chúng làm vùng đánh cá.

Per-capita emissions: Phát thải bình quân đầu người Bình quân lượng khí nhà
kính được phát ra trên một người dân.

ppm, 350/450: Viết tắt của phần triệu ppm thường được sử dụng như là từ viết tắt
của phần triệu tính theo thể tích (ppmv). Hội đồng liên chính phủ về biến đổi khí
hậu (IPCC) đề nghị trong năm 2007 rằng thế giới nên nhằm mục đích ổn định
lượng khí gây hiệu ứng nhà kính ở mức 450 ppm tương đương với lượng CO2 dưới
mức đủ ngăn chặn biến đổi khí hậu nguy hiểm. Một số nhà khoa học, và nhiều người
trong số các nước dễ bị tổn thương nhất với biến đổi khí hậu, cho rằng giới hạn
trên an toàn là 350ppm. Mức độ hiện tại của CO2 trong không khí khoảng 380ppm.
(Pre-industrial levels of carbon dioxide) Mức độ CO2 tiền công nghiệp Mức
độ của CO2 trong bầu khí quyển trước khi bắt đầu cuộc Cách mạng công nghiệp. Các
mức nàyđược ước tính là khoảng 280 phần triệu (theo thể tích). Mức độ hiện nay là
khoảng 380ppm.

Renewable energy: Năng lượng tái tạo Là năng lượng được tạo ra từ các nguồn có
thể được bổ sung trong một thời gian ngắn. Các nguồn tái tạo được sử dụng thường
xuyên nhất là: sinh khối (chẳng hạn như gỗ và khí sinh học), chuyển động của nước,
địa nhiệt (nhiệt từ bên trong trái đất), gió, và năng lượng mặt trời.

REDD: Giảm phát thải từ phá rừng và suy thoái rừng, một khái niệm nhằm cung
cấp cho các nước đang phát triển việc khuyến khích tài chính để bảo vệ rừng. Hội
nghị Copenhagen sẽ hoàn thành một cơ chế tài chính quốc tế cho các khuôn khổ biến
đổi khí hậu toàn cầu sau năm 2012.

Stern review: Kiểm điểm của Stern Một báo cáo về kinh tế của biến đổi khí hậu,
do Ngài Nicholas Stern, một cựu kinh tế gia Ngân hàng Thế giới. Nó được xuất
bản vào ngày 30 Tháng 10 năm 2006 và lập luận rằng chi phí để đối phó với những
hậu quả của biến đổi khí hậu trong tương lai sẽ cao hơn so với hành động để ngăn
ngừa giảm thiểu các tác hại.

Technology transfer: Chuyển giao công nghệ Là quá trình theo đó các tiến
bộ công nghệ được chia sẻ giữa các quốc gia khác nhau. Các nước phát triển có
thể, ví dụ, chia sẻ các cập nhật về công nghệ năng lượng tái tạo với các nước đang
phát triển, trong một nỗ lực để giảm phát thải khí nhà kính toàn cầu.

Tipping point: Điểm tới hạn Một điểm mấu chốt, mà khi đạt tới, thì hậu quả của nó
khó đảo ngược. Các nhà khoa học cho rằng các nhà ra chính sách đã có mức độ ô
nhiễm Cac bon đạt ngưỡng rồi, nếu không hành động khẩn cấp thì nguy cơ sẽ không
thể đảo ngược.

Twenty-twenty-twenty, 20-20-20: 3 hai mươi Cụm từ này này đề cập đến một
cam kết của Liên minh châu Âu nhằm đạt được ba mục tiêu đến năm 2020: (a) giảm
20% lượng phát thải khí nhà kính so với mức năm 1990; (b) sự gia tăng sử dụng năng
lượng tái tạo đến 20% cho tổng số năng lượng tiêu thụ; và (c) tăng 20% hiệu suất sử
dụng năng lượng. EU cho rằng cam kết này sẽ làm giảm lượng khí thải 30%, đến năm
2020, nếu các nước phát triển khác cũng cam kết hành động nghiêm chỉnh.

UNFCCC: Công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu là một trong
một loạt các thỏa thuận quốc tế về các vấn đề môi trường toàn cầu thông qua tại Hội
nghị Thượng đỉnh Trái đất năm 1992 tại Rio de Janeiro. Công ước khung của Liên
hợp quốc về biến đổi khí hậu nhằm mục đích để ngăn chặn sự can thiệp “nguy hiểm”
của con người đối với hệ thống khí hậu. Nó có hiệu lực vào ngày 21 tháng ba
1994 và đã được phê chuẩn bởi 192 quốc gia.

Waxman-Markey bill: Hóa đơn Waxman-Markey Tên gọi khác cho dự luật
Boxer-Kerry, nhằm mục đích để giảm phát thải khí nhà kính.

Weather: Thời tiết Là trạng thái của khí quyển đối với các biểu hiện như: nhiệt
độ, lượng mây, lượng mưa, gió và các điều kiện khí tượng khác.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.